Royal Sun Ventilator

Royal Sun svensktillverkade solfläkt är unik. Den skiljer sig markant från övriga produkter som idag finns tillgängliga på marknaden. Vår solfläkt värmer, torkar och cirkulerar den redan existerande inomhusluften utan att tillsätta ny fuktig utomhusluft.
 
Ett konstant inflöde av utomhusluft skapar ett övertryck som gör att fukt trycks in i väggar, tak och andra material. Risken för fukt- och mögelskador ökar. Det är dessutom direkt skadligt att fylla inomhusmiljön med pollen, sporer och damm som uteluften för med sig. Skadedjur kan dessutom inte ta sig in i huset via Royal Suns system. Tekniken som används av Royal Sun solfläkt kräver inget finmaskigt filter som måste bytas eller rengöras.
 
Även under perioder som fastigheten står tom och elen är avstängd, jobbar solfläkten med att värma, torka och rotera luften. Kostnadsfritt!
 
Verkningsgraden för Royal Sun solfläkt är mer än dubbelt så hög per kvadratmeter jämfört med andra produkter på marknaden. Det beror på den unika kombinationen av teknik och material som ger en värmeabsorbering på mer än 95% och en återstrålning (förlust) under 10%, samt att både direkt och indirekt IR och UV strålning absorberas.
 
Luftflödet från Royal Sun solfläkt är ca 40 kbm/h (kubikmeter per timme) och värmeökningen på den cirkulerande luften kan bli över 60 grader. Marknadens andra produkter anger ofta en vilse-ledande verkningsgrad, då det som anges är enhetens fläktkapacitet när fläkten inte belastas (in eller utsugning av luft). Egentlig verkningsgrad på en fläkt med kapacitet om 100 kbm/h är snarare 15 kbm/h. Jämför det med Royal Suns solfläkts kapacitet på ca 40 kbm/h.
 
Royal Suns solfläkt består av en värmeabsorberande enhet med en högkvalitativ kullagerfläkt (garanterat minst 70 000 drifttimmar) som cirkulerar luften genom ett insugnings- och ett utblåsningshål i väggen. Fläkten drivs av en solcell som placeras jämte den absorberande enheten. En regulator som regulerar fläktens hastighet monteras på väggen. Regulatorn styrs manuellt.
 
SOLVENTILAR erbjuder en komplett produkt innehållande:
Solcell med väggfästen och kablar
Värmeabsorberande enhet med väggfästen, luftrör och inomhusgaller
Fläktregulator för väggmontering.
 
Värmeabsorberande enhet
Storlek: 100 x 75 x 8 cm, (0,75 kvm)
Vikt: 5kg
Nominell toppeffekt: 600 Watt
Väggfästen ingår

Solcell
Storlek: 47x 34,5 x 2,5 cm
Vikt 2,2kg
Kapacitet: 20 watt
Väggfäste ingår